ทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์

ทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับเครือข่ายทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ประธานเครือข่ายทนายความ

* สอบถามเพื่อนหรือคนรู้จักว่ารู้จักกับทนายความคนใหนบ้าง เลือกที่อยู่ใกล้บ้านคุณหรือใกล้ศาลที่คดีเกิดนะครับ หรือ

* ค้นหาชื่อทนายจาก Google มาสัก 2 ชื่อ

* โทรหาทนายทีละคนสนทนาปัญหาปรึกษาให้ครบ สอบถามอัตราค่าจ้างให้เรียบร้อย ถ้าจะให้ดียอมจ่ายค่าที่ปรึกษาบ้าง จะจ่ายแบบปรึกษาครั้งเดียวเป็นรายชั่วโมง เลือกปรึกษาตลอดคดี หรือเลือกแบบรายปีก็มีเช่นกัน เบื้องต้นเลือกปรึกษารายชั่วโมงก่อนนะครับ (ชั่วโมงละ 1000-5000 บาท) ไม่แพงครับ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทนายความแต่ละคน

* เลือกทนายความคนที่คุณสนทนาและคิดว่าใช่ น่าจะช่วยคุณได้ คิดว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้แน่

* ทำสัญญาจ้างหรือตกลงจ้างทางไลน์ เมสเซ็นเจอร์ หรืออีเมลก็ได้ ควรแบ่งจ่าย ศาลชั้นต้น อุทธรณ์หรือฎีกา แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เช่นงวด 1 ตกลงจ้าง งวดที่ 2 ขึ้นศาล งวดที่ 3 สืบพยาน

* อย่าลืมไปเยี่ยมชม สำนักงานทนายความคนที่ท่านว่าจ้างนะครับ คุณจะได้รู้ว่าในสำนักงานมีทนายความกี่คน มีทีมงานมั้ย สำคัญคือน่าเชื่อถือหรือไม่

* ควรเลือกทนายความที่อยู่ใกล้คุณ หรือทนายใกล้ศาล เพราะท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับทนายเวลาไปทำงานให้คุณ ยกเว้นคดีที่มีอัตราโทษสูงๆ คุณควรเลือกทนายความที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นสำคัญ

* ตกลงกับทนายความส่งรายงานคดีหรือการทำงานแต่ละครั้งที่ไปทำงานให้คุณด้วย

* ถ้าคดีที่มีอัตราโทษสูงหรือจำนวนเงินค่าเสียหายเยอะควรจ้างเป็นทีม หรือเลือกทนายที่มีประสบการณ์ในคดี ให้ดูที่ผลงานหรือข้อมูลที่ตรวจสอบได้

หมายเหตุ หากท่านไม่รู้จักทนายความคนใหนเลย แนะนำให้ติดต่อทนายความพื้นที่และทนายความในเวปไซต์นี้ได้เลย เพราะเครือข่ายได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นทนายความจริง มีประสบการณ์ในการทำงานจริงไว้ใจได้ครับ

ช่องทางการติดต่อทนายความทั่วประเทศ

เจ้าของเวปไซต์             ชื่อเวปไซต์ 

1.เครือข่ายทนายความ  https://www.Lawyerpoovong.com   

2.เครือข่ายทนายความ  https://www.Visa2thailand.com  

3.เครือข่ายทนายความ  https://www.thailandlawyer.info  

4.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายความคดีอาญาทุจริต.com   

5.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีกู้ยืมเงิน.com  

6.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีแพ่ง.com 

7.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีอาญา.com 

8.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีครอบครัว.com 

9.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีมรดก.com 

10.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีเช่าซื้อ.com 

11.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีทรัพย์สินทางปัญญา.com 

12.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีแรงงาน.com 

13.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายบังคับคดี.com 

14.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายคดีที่ดิน.com 

15.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายกรุงเทพ.com 

16.เครือข่ายทนายความ  https://www.ทนายภูวงษ์.com 

17.จังหวัดเชียงราย  https://www.ทนายแบงค์.com 

18.จังหวัดสุรินทร์  https://www.ทนายครูองอาจ.com 

19.จังหวัดสงขลา  https://www.Okaylawyer.com 

20.จังหวัดน่าน  https://www.ทนายแขก.com 

21.จังหวัดกาญจนบุรี  https://www.ทนายเสือ.com 

22.จังหวัดเลย  https://www.ทนายขจรศักดิ์.com 

23.จังหวัดสุรินทร์  https://www.ทนายสมรส.com 

24.จังหวัดเพชรบุรี  https://www.ทนายทิพาคุณ.com 

25.จังหวัดร้อยเอ็ด  https://www.ทนายพชรร้อยเอ็ด.com 

26.จังหวัดอุบลราชธานี  https://www.ทนายตั้มอุบลราชธานี.com 

27.จังหวัดอุทัยธานี  https://www.ทนายรัชเดช.com 

28.จังหวัดนครปฐม  https://www.ทนายอนันต์.com 

29.จังหวัดสุราษฎร์  https://www.ทนายเอกทนายคุ้มครองสิทธิ์.com 

30.จังหวัดอำนาจเจริญ  https://www.ทนายพิศาล.com 

31.กรุงเทพมหานคร  https://www.ทนายเจมส์.com 

32.จังหวัดสงขลา  https://www.ทนายบุญวัฒน์.com 

33.จังหวัดสมุทรสาคร  https://www.ทนายชีวารัตน์.com 

34.จังหวัดพิษณุโลก  https://www.สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com 

35.จังหวัดนนทบุรี  https://www.ทนายจอส.com 

36.จังหวัดกาญจนบุรี  https://www.ทนายภู่.com 

37.จังหวัดภูเก็ต  https://www.Lawyerkung.com 

38.จังหวัดลพบุรี  https://www.สำนักงานทนายความเฉลิมพล.com 

39.จังหวัดสระบุรี  https://www.ทนายนิดสระบุรี.com 

40.ทนายลูกัส  https://www.Smartthailawyer.com 

41.จังหวัดพะเยา  https://www.ทนายอรอนงค์.com 

42.จังหวัดลพบุรี  https://www.ทนายประดิษฐ์.com 

43.จังหวัดขอนแก่น  https://www.ทนายศิรประภา.com 

44.จังหวัดศรีสะเกษ  https://www.ทนายโตน.com 

45.จังหวัดนครราชสีมา  https://www.ทนายวรภาดา.com 

46.จังหวัดนราธิวาส   https://www.ทนายธนกร.com 

47.จังหวัดนครราชสีมา  https://www.ทนายนิติรัตน์.com 

48.จังหวัดอุดรธานี  https://www.ทนายนิธิวัฒน์.com 

49.จังหวัดนครสวรรค์  https://www.ทนายไพศาล.com 

50.จังหวัดนครราชสีมา  https://www.ทนายพลัฎฐ์.com 

51.จังหวัดลำพูน  https://www.ทนายอธิปไตย.com 

52.กรุงเทพมหานคร  https://www.ทนายศิรสิทธิ์.com 

53.จังหวัดศรีสะเกษ  https://www.ทนายเตชทัต.com 

54.จังหวัดพิจิตร  https://www.ทนายธีรภัทร.com 

55.ทนายลูกัส  https://www.สมาร์ทไทยลอว์เยอร์.com 

56.จังหวัดสงขลา  https://www.ทนายเป็นต่อ.com 

57.จังหวัดสุพรรณบุรี  https://www.ทนายจักรพันธ์.com 

58.จังหวัดพิษณุโลก  https://www.ทนายเสกสรรค์.com 

59.จังหวัดอุบลราชธานี  https://www.ทนายพิชิตชัย.com 

60.จังหวัดสกลนคร  https://www.ทนายวีระพงษ์.com 

61.จังหวัดจันทบุรี  https://www.ทนายอุลิช.com 

62.จังหวัดเพชรบูรณ์  https://www.ทนายธีรนาถ.com 

63.จังหวัดปราจีนบุรี  https://www.ทนายกอบธนัช.com 

64.จังหวัดปราจีนบุรี  https://www.ทนายโชคปราจีนบุรี.com 

65.จังหวัดเชียงใหม่  https://www.ทนายอัษฎา.com 

66.จังหวัดสมุทรสาคร  https://www.ทนายวณิชชา.com 

67.จังหวัดเลย(ทนายบอล)  https://www.ทนายเมืองเลย.com 

68.จังหวัดอุบลราชธานี  https://www.ทนายสุพรรณ.com 

69.จังหวัดนครศรีธรรมราช  https://www.ทนายจิราภรณ์.com